POLİTİKAMIZ

KALİTE & İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Profesyonel Personel Hizmetleri Ticaret A.Ş. olarak; Enerji sektörü servislerinde en çok tercih edilen lider çözüm ortağı olmayı hedeflemekteyiz.

Firmalarımız bu hedefini aşağıdaki şekilde gerçekleştirecektir;

  • Enerji santrallerinde montaj, işletme ve bakım faaliyetleri gerçekleştiren firmamızın önceliğinin “İnsan Faktörü” olduğunu daima hatırlamak,

 

  • En değerli kazancımız olan çalışanlarımızın sağlığı, iş güvenliği ve müşterilerimizin memnuniyetini Kalite ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği politikamızın temeli olarak benimsemek,

 

  • Güven, disiplin, çalışkanlık ve yeterlilik prensiplerinden güç alan Profesyonel Personel Hizmetleri Ticaret A.Ş. yaptığı işi; ilk seferde, vaad ettiği sürede ve hatasız olarak tamamlayarak müşteri beklentilerinin de üzerindeki bir kalite anlayışı ve ciddiyet içinde yapmak,

 

  • Sürekli değişen ve gelişen müşteri beklentilerini tespit etmek ve karşılamak adına; projelerin ve müşteri talimatlarının dikkatle takip etmek,

 

  • Davranış biçimleri, kıyafetleri, iş disiplinleri, teknik donanımları ile aldıkları eğitimi ve tecrübelerini yansıtan personelini sürekli denetleyerek, personelin teknik yeterliliğini kalite beklentileri çerçevesinde arttırmak,

 

  • Yapmış olduğu denetimler sonucunda Yönetim Sistemlerinin başarı ile uygulanmasını ve ortaya çıkan ihtiyaç halinde personelini eğiterek sürekli gelişim ve iyileştirmeyi sağlamak,

 

  • Çağın gerekliliği olan teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek suretiyle; Gerek personel eğitiminde, gerekse kullandığı ekipmanlarda teknolojik yeniliklerin adaptasyonunu sağlayarak müşteri memnuniyetini, çalışan güvenliğini ve iş kalitesini arttırmak.

 

  • Tüm bu işlevleri yerine getirirken yasal zorunluluklara ve Standart Şartlarına uyumu yönetim taahhüt eder. Bu konuda gerekli tüm gözden geçirmeleri yaparak gerekli önlemleri alır.

 

ÇEVRE POLİTİKASI

Pro-Per doğal kaynak kullanımına dikkat eden ve atıklarını ayıran, yasal mevzuat ve gerekliliklere uyan, çevre amaç ve hedeflerini belirleyen, çevre boyutlarını ve etkilerini kapsam dahilinde oluşturan, ürünlerinin kullanıldıktan sonraki çevre etkilerini de kontrol eden, sürekli gelişen ve çevreye duyarlı bir firmadır.