İK POLİTİKAMIZ

Pro-Per yönetimi; sahip olduğumuz en değerli kaynağın insan gücü olduğunun bilincinde olarak çalışanlarımızın bilgi, uyum, motivasyon ve tatmin düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla İnsan Kaynakları çalışmalarına yön vermektedir.

Pro-Per; ulusal ve uluslararası pazarda rekabet gücü olan, güçlü bir marka olabilmenin yolunun nitelikli iş gücü ile mümkün olabileceğinin farkındadır.  Bu farkındalık doğrultusunda, büyük bir aile olarak gördüğümüz Pro-Per, işe alımdan başlayarak ciddi bir insan kaynakları süreci uygulamaktadır. 

İş gücü kaynaklarını doğru, sürekli ve etkin kullanmak adına işbaşı eğitiminden başlayarak, teknik eğitimler, kişisel gelişim eğitimleri, seminerler, ve sosyal etkinlikler belirli bir plan çerçevesinde yürütülmekte, performans(ın) en üst düzeyde tutulması için büyük özveri göstermektedir. 

Sahip olduğumuz sosyal sorumluğunun bilincinde olarak Pro-Per; mutlu ve memnun müşterinin ancak mutlu ve memnun çalışanlar ile sağlanabileceğine inanmaktadır. Bu nedenle çalışanlar ve şirket arasında karşılıklı güven ve işbirliği, uyumlu bir iş ortamı ve takım çalışmasına yatkın, esnek, bilgi paylaşımı yüksek, çalışanların katılımı ile desteklenen bir yönetim şekli, İnsan Kaynakları politikamızın temelini oluşturur.